Stichting Stede en Vrye Heerlykheyt (SSVH)

De organisatie van de stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. De stichting heeft een (onbezoldigd) bestuur en kent twee werkgroepen: de Kunst Commissie Ravesteyn en de Activiteiten Commissie. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers actief die (onbezoldigd) behulpzaam zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van de (jaarlijkse) activiteiten van de stichting.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om de activiteiten van de stichting uit te voeren. Een grote groep mensen, uit Heenvliet, Geervliet en andere omringende plaatsen, is al langere tijd op verschillende manieren betrokken bij de stichting en de activiteiten. Hun enthousiasme, inzet en samenwerking voor het kunnen realiseren van de doelstelling van de stichting, levert hieraan een grote en onmisbare bijdrage. Tijdens de openstellingen van de ruïne, bij de Roofvogelshow en bij de Beeldentuin Ravesteyn fungeren zij als kassamedewerkers, suppoosten en gidsen. Zij helpen bij het plaatsen en weghalen van de beelden en bij het onderhoud, etc.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 personen (01-01-2023)

image

Marnix Trouwborst,
voorzitter

image

Jan Kastelein,
penningmeester

image

André Vingerling,
secretaris

image

Grea Vlag,
bestuurslid

image

Lodewijk Lamaison,
bestuurslid

image

Henk van der Linden,
bestuurslid

image

Reggy Barra,
bestuurslid kunstcommissie

Kunstcommissie Ravesteyn

Lid van de Kunstcommissie Ravesteyn zijn:

image

Reggy Barra,voorzitter kunstcommissie

image

José Gores-Hassink

image

Carla Boucherie

image

Roelie MennekenHeemstra

image

Jan van Onselen

image

Arjen Baas

image

Jan Kastelein

image

Marijke Holtrop

Activiteitencommissie

Lid van de Activiteitencommissie zijn:

image

Wendy Ariëns

image

Richard Ariëns

image

Reja Lageweg

image

Sascha Dubbeldam

Financiën

De inkomsten van de stichting bestaan vooral uit de entreegelden van de verschillende publieksactiviteiten, sponsoringgelden en verkoopprovisies van verkochte kunstwerken tijdens de Beeldentuin plus specifieke subsidies voor het in stand houden van Cultureel Erfgoed. De hiermee verkregen gelden worden vooral ingezet voor de verschillende periodiek noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden waardoor de ruïne goed blijft geconserveerd en in stand wordt gehouden.

In 2023 verwacht de stichting de status van culturele ANBI te verkrijgen, de aanvraagprocedure is hiervoor begin 2023 in gang gezet.

KVK 24279982
Btw NL8083.16.497.B01
IBAN NL88RABO0360537480

Jaarverslagen en jaarrekeningen:

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021

Begrotingen:

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023

Samenwerken?

Wilt u in samenwerking met de stichting iets in of rondom de ruïne organiseren? Dat kan. Neem dan contact op met onze secretaris.